Menu
Your Cart

Általános vásárlási feltételek

ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Flexovit Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48., cégjegyzékszám: 06-09-004659, a továbbiakban: „Szolgáltató”) a https://flexshop.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatásainak és a Honlap használatának főbb általános szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozza annak érdekében, hogy mind a Honlap használata, mind a szolgáltatásaink igénybevétele zökkenőmentes legyen a Honlap látogatóinak valamint a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”).


Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóként általunk működtetett Honlapon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linken: https://flexshop.hu/altalanos-vasarlasi-feltetelek


Jelen ÁSZF rendelkezései 2022.08.01. napjától kezdődően hatályosak.


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.


Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek.


Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni az általunk biztosított szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szolgáltatásainak igénybevételével Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Flexovit Hungária Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Levelezési cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Cégjegyzékszám: 06-09-004659

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11396514-2-06

Képviselő neve: Sarcev Djula ügyvezető

Elérhetőség: flexovit@flexovit.hu

Bankszámlaszám: HU21- 10980006-00000004-20980003


Ügyfélszolgálat és Üzletünk elérhetősége:

Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Telefon: +36-20/455-6005

E-mail: flexovit@flexovit.hu


Ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfő:  07:30-16:30

Péntek: 07:30-15:15


Tárhelyszolgáltató:

Tárhelyszolgáltató neve: Bitlabor Trade Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Láma utca 8. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 06 09 014197

Adószám: 14826261-2-06

Tárolás helye: 6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10 (Adatpark Szeged)

Elérhetősége: +36 20 344 3445


2. FOGALMAK

Felhasználó”: a Honlap látogatóinak, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevőknek a közös megnevezése.

Fogyasztó”: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősülő vállalkozás”: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti vállalkozás. Erre tekintettel békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás.

Futárszolgálat”: a Webshopunkból rendelt termékek kiszállítását végző együttműködő partnerünk a GLS Futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.; székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) vagy Trans-Pack Logisztika Kft. székhely: 2351 Alsónémedi, 3306 hrsz.., cégjegyzékszám: 13-09-165333, adószám: 23129287-2-13

Honlap”: a https://flexshop.hu/ internetes oldal, ahol elérhetővé tesszük az általunk nyújtott szolgáltatást.

Megrendelés”: a Webshopban leadott megrendelés, a Webshopban elérhető termékek megvásárlására.

Üzlet”: Szolgáltató 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. cím alatti üzlethelyisége.

Vásárló”: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki Webshopunkban elérhető termékeink közül vásárol.

Vendég”: a megrendelést regisztráció nélkül leadó Felhasználó.

Webshop”: a https://flexshop.hu/ internetes oldalon elérhető csiszolástechnikai gyémánttechnológiai munkavédelmi és hegesztéstechnikai termékeket, az ehhez kapcsolódó szerszámokat, gépeket kiegészítőket, építő-és fémipari segédanyagokat, kötőelemeket árusító webáruház.


3. ALAPELVEINK

Szolgáltatásainkat jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítjuk Vásárlóink számára, továbbá tiszteletben tartjuk a Vásárlóink alapvető jogait és szabadságait is. Termékeink széles választékával és szakértő gondoskodásunkkal igyekszünk biztosítani, hogy Vásárlóink minden esetben elégedetten távozzanak tőlünk. Támogatást és segítséget nyújtunk termékeinkkel és szolgálatásainkkal kapcsolatban, valamint több évtizedes szakmai tapasztalatunkkal a legjobb minőségű termékeket igyekszünk biztosítani Vásárlóink számára.


4. SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltató a Honlapon csiszolástechnikai gyémánttechnológiai munkavédelmi és hegesztéstechnikai termékek, az ehhez kapcsolódó szerszámok, gépek kiegészítők, építő-és fémipari segédanyagok, kötőelemek megrendelését teszi lehetővé.


A Honlap látogatója szabadon válogathat a termékek között, a Honlapon kereshet, széleskörű szűrési lehetőséget biztosítunk az Önnek megfelelő termék megtalálásához, illetve kívánságlistára is tehet termékeket, raktáron nem lévő termékek esetén pedig ajánlatot is kérhet. Látogatóként böngészhet továbbá a Honlapunkon a „Katalógus” menüpontban elérhető online ingyenesen elérhető termékkatalógusaink között.


Kiemeljük, hogy a Webshopunkban regisztrációval és regisztráció nélkül vendégként is lehetséges a vásárlás.


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon megjelenített termékképek, fényképek csak illusztrációként szerepelnek és eltérhetnek a valóságtól. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a termékleírások csak tájékoztató jellegűek.


Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t. A nettó ár a Honlapon – a termékre kattintva - külön kerül feltüntetésre. Szolgáltatóként fenntartjuk a Honlapon megrendelhető termékek árának változtatásának jogát, a vételár módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A vételár módosítása a már megrendelt termék árát nem befolyásolja.


Igyekszünk gondoskodni az árak naprakész meghatározásáról. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, valamint a rendszerhiba miatti közel 100%-os kedvezményre - akkor nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben hibásan került valamely ár feltüntetésre a Webshopunkban, úgy visszajelzéséig felfüggesztjük a megrendelés teljesítését. Amennyiben a megrendelés során megadott elérhetőségen Ön nem elérhető, úgy e körülményt a megrendeléstől való elállásnak tekintjük, és erről írásban értesítjük. Tájékoztatjuk, hogy megrendelése ajánlatnak minősül, az erre általunk küldött ajánlat elfogadása, szerződéskötésre irányuló egyértelmű nyilatkozatunk esetén jön létre szerződés a felek között. Az általunk küldött automatikus visszaigazolás nem minősül ajánlat elfogadásnak, csupán a megrendelésének beérkezését jelzi. Az ajánlat elfogadásáról és a felek közötti szerződés létrejöttéről külön e-mailt küldünk.


Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben egy termék nincs raktáron és így nem megrendelhető a Webshopban, úgy árként 0.- Ft kerülhet feltüntetésre, ez azonban nem tükrözi a termék valós árát. Raktáron nem lévő termék esetén árajánlatot tud kérni tőlünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a raktáron nem lévő, egyedileg megrendelt termékek lemondása nem lehetséges.


4.1. Webshop használata


A Honlap látogatóinak lehetőségük van megtekinteni a Webshopunk kínálatát, melyben kedvükre válogathatnak, kereshetnek a termékek széles választéka között, amelyek termékkörönként kerültek csoportosításra a könnyebb eligazodás érdekében.


A webshopban az alábbi termékkategóriák találhatóak:

- csiszolástechnika
- gyémánttechnológia
- hegesztés
- kézi szerszámok
- gépek és kiegészítők
- munkavédelem
- építő-és fémipari segédanyagok
- kötőelemek


Az elérhető termékek paramétereivel és leírásával kapcsolatos tájékoztatásunk a Honlapon, az adott termékre kattintva érhető el, azt az ÁSZF rendelkezései nem tartalmazzák. A termék leírása tartalmazza a termék alapvető tulajdonságait, leírását, műszaki adatokat, esetlegesen alkalmazási területet.


Amennyiben egy termék nincs raktáron, úgy erről a termékre kattintva tud tájékozódni, illetve kérhet ajánlatot az „Ajánlatkérés” gombra kattintva.


Amennyiben regisztrált felhasználó úgy a terméket hozzáadhatja kedvencei közé a „Hozzáadás a kívánságlistához” gombra kattintva. A kívánságlista a profilján keresztül érhető el.


Termékinket össze is tudja hasonlítani „A termék összehasonlítása” gombra kattintva.

Amennyiben egyedi megrendelést vagy nagyobb tételben történő rendelést adna le, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüponton keresztüli felületen vagy az ott közzétett elérhetőségeink valamelyikén.


  4.1.1. Regisztráció

A Honlapon keresztül történő regisztráció folyamata a Honlap „Regisztráció” menüpontján belül indítható el, a regisztrációs űrlap kitöltésével. A Webshopban történő vásárlásnak nem előfeltétele a regisztráció megléte, megrendelés leadható vendégként is.


A regisztrációra magánszemélyként, illetve cégként van lehetőség. Itt tudja jelezni továbbá, hogy feliratkozik-e a hírlevelünkre.


Ahhoz, hogy a regisztrációs kérelem megküldésre kerüljön részünkre, szükséges Önnek, mint Felhasználónak elfogadni az ÁSZF-ünk és Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát, illetve nyilatkoznia szükséges a személyes adatai kezelésével összefüggésben a hozzájárulás megadásáról. Enélkül nem tudjuk a regisztrációs kérelmet befogadni.


A „Regisztráció” gomb megnyomását követően a regisztráció megtörténik.

a) Regisztráció magánszemélyként

Magánszemélyként történő regisztráció esetén Ön fogyasztónak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések irányadóak lesznek Önre, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Magánszemélyként a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

A regisztrációról automatikus visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, azonban további teendője nincs, a Regisztráció” gomb megnyomását követően a regisztráció megtörténik.


b) Regisztráció cégként

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben cégként regisztrál, abban az esetben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozásnak minősül, így a fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések nem vonatkoznak a cégre.

„Cégként” történő kategorizálás tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozásnak minősül az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, ideértve az egyéni vállalkozót, természetes személyt is, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el.

Cégként történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, számlázási adatok (cégnév, adószám, irányítószám, település, cím, ország, megye)

Cégként történő regisztráció esetén Regisztráció” gomb megnyomását követően automatikus visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre. A regisztrációs kérelmét először jóvá kell hagynunk, csak az általunk történő jóváhagyást követően lesz végleges a regisztrációja és tud belépni a fiókjába. Felhívjuk a figyelmét, hogy általunk történő jóváhagyás hiányában nem jön létre a felhasználói fiókja.


  4.1.2. Felhasználói fiók

Sikeres regisztrációt követően Ön, mint Regisztrált Felhasználó a „Bejelentkezés” menüponton keresztül az e-mail címe és jelszava megadásával a „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet a felhasználói fiókjába.


Bejelentkezést követően a felhasználói fiókon belül a „Fiók szerkesztése” menüben lehetősége van a megadott adatait áttekinteni.


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Regisztrált Felhasználó adatainak módosítását csak a flexovit@flexovit.hu e-mail címre írt megkeresés útján kérheti!


A „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.


A „Címjegyzék” menüpontban tudja kezelni a megadott címeket. A „Szerkesztés” gombra kattintva módosítani, a „Törlés” gombra kattintva törölni tudja a megadott címet. Az „Új cím” gomb segítségével pedig új címet adhat meg.


A „Megrendeléseim” menüpont alatt meg tudja tekinteni korábbi megrendeléseinek adatait, így a rendelések számát, dátumát, és a rendelések összesítőjét is.


A kívánságlistáját a fiókján belül át tudja tekinteni, illetve módosítani is tudja a „Kívánságlista módosítása” menüben.


A felhasználói fiókját Ön bármikor kérheti a flexovit@flexovit.hu e-mail címre küldött megkeresésében. Fontos, hogy amennyiben törlésre kerül a felhasználói fiók, akkor az a továbbiakban már nem lesz helyreállítható, rendszerünkből minden olyan adat törlésre kerül, amelynek tárolását és megőrzését jogszabály nem írja elő. Amennyiben Ön vásárolt a Webshopunkból, úgy az irányadó jogszabályi kötelezettségekből fakadóan kötelesek vagyunk bizonyos adatokat a felhasználói fiók törlését követően is a jogszabályokban meghatározott ideig kezelni.


A „Kilépés” gombra kattintással tud kijelentkezni a felhasználói fiókjából.


  4.1.3. Elfelejtett jelszó


Amennyiben elfelejtette a regisztráció során megadott, bejelentkezéshez szükséges jelszavát, lehetősége van új jelszót kérelmezni a „Belépés” menüponton belül az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva.


Ebben az esetben szükséges a regisztráció során használt e-mail címet megadni, ezt követően erre az e-mail címre kiküldünk egy új jelszót, melynek segítségével be tud jelentkezni a felhasználói fiókjába. A bejelentkezést követően, a felhasználói fiókon belül, a „Jelszó módosítása” menüponton keresztül módosítani tudja a jelszavát, melyet a „Folytatás” gombra kattintással véglegesíthet.


4.2. Megrendelés leadása


  4.2.1. Webshopon keresztüli vásárlásának folyamata


Amennyiben kiválasztotta az Önnek megfelelő terméket, ezt követően a termék a „Kosárba” gombra kattintással a Kosárba helyezhető. A Webshopban történő vásárlásnak nem előfeltétele a regisztráció megléte, megrendelés leadható vendégként is.


Önnek lehetősége van arra, hogy a terméket ne a Kosárba, hanem a kedvencei közé helyezze a „Hozzáadás a kívánságlistához” gombra kattintással, amikor is a termék a felhasználói fiókon belül a „Kívánságlista” menüpontba kerül.


A „Bevásárlókosár” ikon megnyomásával megtekinthető a Kosár tartalma. A Kosárban látható a termék megnevezése, modell száma, a mennyiség, illetve a termék nettó és bruttó ára. A termék mennyisége növelhető, illetve csökkenthető, valamint a „x” ikon megnyomásával törölhető a Kosárból. Amennyiben rendelkezik kuponkóddal vagy utalvánnyal úgy azokat itt tudja megadni.


Amennyiben Ön ellenőrizte a Kosár tartalmát, a „Pénztár” gomb megnyomását követően egy összegző felületre érkezik. Itt megadhatóak/módosíthatóak a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok. Amennyiben Ön Regisztrált Felhasználóként a számlázási és szállítási adatait korábban már megadta, úgy ezek automatikusan betöltődnek, viszont itt is tudja őket módosítani. Amennyiben rendelkezik kuponkóddal vagy utalvánnyal úgy azokat ezen a felületen is meg tudja adni.


Ezen a felületen tudja kiválasztani a szállítási módot (házhozszállítás vagy bolti átvétel). A kiválasztott szállítási módhoz igazodik az igénybe vehető fizetési mód is. Erről részletesebben a jelen ÁSZF fizetési feltételek és szállítási feltételek pontjai rendelkeznek.


A rendeléssel kapcsolatosan Ön megjegyzést is írhat nekünk. Továbbá lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre is.


Ahhoz, hogy a megrendelés megküldésre kerüljön a részünkre, szükséges elfogadnia az ÁSZF-ünk és Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát, illetve nyilatkoznia szükséges a személyes adatai kezelésével összefüggésben a hozzájárulás megadásáról. A „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával tudja megküldeni részünkre a rendelést, amellyel Ön kötelezettséget vállal a végösszeg megfizetésére a választott fizetési módnak megfelelően.


  4.2.2. Visszaigazolás, ajánlati kötöttség


A megrendelés elküldése után haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek a rendelés beérkezéséről, amely tartalmazza a megrendelés adatait, így a megrendelt terméket, a végösszeget, fizetési módot, szállítási és számlázási információkat, megrendelés számát.


Az általunk megküldött hivatalos Visszaigazolással (a továbbiakban: „Visszaigazolás”) áll be Önre nézve az ajánlati kötöttség. A megrendelés általunk történő elfogadásával jön létre a szerződés.

Amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg a Visszaigazolás részünkről, úgy Ön Vásárlóként mentesül az ajánlati kötöttség alól.


A Visszaigazolást Ön köteles ellenőrizni és amennyiben a Visszaigazolásban eltérést észlel a leadott megrendeléshez képest, úgy azt köteles haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül jelezni irányunkba.


A Szolgáltató az automatikus Visszaigazolást követően munkanapon munkaidőben második visszaigazolást is küld.


  4.2.3. Adatbeviteli hibák javítása.A Kosárban látható adatok a megrendelés elküldéséig bármikor módosíthatók, szerkeszthetők, illetve törölhetők.


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Regisztrált Felhasználó adatainak módosítását csak a flexovit@flexovit.hu e-mail címre írt megkeresés útján kérheti!


Amennyiben a megrendelést követően észleli, hogy a megrendelés során téves vagy hibás adatot adott meg, lehetősége van jelezni ezt Ügyfélszolgálatunk számára a Honlapon megadott telefonos vagy e-mail elérhetőségeken.


Szolgáltatóként kizárjuk felelősségünket a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért.  4.3. Fizetési feltételek
Tájékoztatunk, hogy a Webshopunkból történő megrendelés esetén, az alábbi fizetési opciók vehetők igénybe a szállítási opciókhoz kapcsolódóan a megrendelés végösszegének kiegyenlítése érdekében:.


- utánvétes fizetés (házhozszállítás esetén), vagy


- készpénzes/bankkártyás fizetés (Üzletünkben történő átvétel esetén)


- banki átutalás (kizárólag szerződéssel rendelkező partnereinknek belépés után, utalási adatok: https://flexshop.hu/cegadatok)


Szolgáltatóként nem felelünk a fizetési mód miatt az Önnél jelentkező – különösen, de nem kizárólag a számlavezető bank által kiszabott – többletköltségekért, azokat Vásárlóként Ön köteles viselni a megrendelés végösszegén felül.


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a banki előre utalási fizetési módot választja, úgy csak abban az esetben tudjuk a megrendelésének elkészítését megkezdeni, amennyiben beérkezik bankszámlánkra megrendelés díja és az jóváíródik a számlánkon. Figyelemmel arra, hogy naponta egyszer történik meg az utalások könyvelése nálunk, így elképzelhető, hogy az utalásodat csak a következő napon könyveljük le, ezért javasoljuk, hogy amennyiben elutalta a megrendelés díját, küldje meg részünkre az utalási bizonylatot a flexovit@flexovit.hu e-mail címünkre és a levelében tüntesse fel a megrendelése számát is, amit a megrendelés visszaigazoló e-mailjében küldtük meg. Ezzel felgyorsítható az utalások könyvelése és hamarabb tudjuk megkezdeni a megrendelés elkészítését.


Az alábbi bankszámlaszámra tudja teljesíteni előre utalás esetén a megrendelés díját:


Bankszámlaszám:    HU21- 10980006-00000004-20980003


Kérjük, hogy utalás esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a megrendelés számát, amit a megrendelés visszaigazoló e-mailjében küldtünk meg. Így könnyebben be tudjuk azonosítani a beérkezett megrendelési díjakat.


Amennyiben a megrendelése elküldését követő 5 napon belül nem utalja el részünkre a megrendelés díját, úgy megrendelését törölhetjük rendszerünkbő.


Tájékoztatjuk, hogy az utánvéttel történő fizetés folyamatára a Futárszolgálat irányadó szabályozása irányadó: https://gls-group.com/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek4.4. Számlázás


A Szolgáltató számlázásra használt programja (a továbbiakban: „számlázó program”): Multiker Rendszer 2020A számlázó programot üzemeltető: (Multiszolg Bt.) (székhely: Szentes, Arany János u. 14., cégjegyzékszám: 06-06-000955)


A Szolgáltató a számlázó program működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A számlázó program működésével kapcsolatos tájékoztatás az alábbi linken olvasható: http://www.multiker.hu/?page_id=259A megrendelésről a csomagban papír alapú számlát küldünk, kérésére kérhető a számla PDF-ben a vevőszolgálatunktól.4.5. Szállítási feltételekWebshopunkból történő rendelés leadása esetén az alábbi szállítási feltételek közül lehet választani:


  - házhozszállítás Futárszolgálattal, vagy


  - személyes átvétel a 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. cím alatti üzletünkben nyitvatartási időben


Webshopunkból rendelt termékek kiszállítását együttműködő partnerünk a GLS Futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.; székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44; vagy raklapos szállítást a Trans-Pack Logisztika Kft. székhely: 2351 Alsónémedi, 3306 hrsz.., cégjegyzékszám: 13-09-165333, adószám: 23129287-2-13 a továbbiakban: „Futárszolgálat”) végzi.


Kiemeljük, hogy a termékek Honlapon feltüntetett vételára nem tartalmazza a szállítási költséget A szállítási költségekről a Honlapon keresztül a „Szállítási információk” menüpontban tud tájékozódni.


 A kiszállítás a megadott szállítási címre történik, munkanapokon 8-16 óra között.


Vásárlóként a jelen ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltatóként az adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a megrendelt termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat a kézbesítés érdekében a Futárszolgálat részére átadjuk.


Ön Vásárlóként köteles biztosítani, hogy Ön vagy meghatalmazottja a megrendelt termék átvétele céljából elérhető legyen.


Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Futárszolgálat ismételten megkísérli a megrendelt termék kiszállítását. Ez esetben az előzetesen jelzett szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik az ismételt kézbesítési kísérletre nyitva álló határidővel.


Amennyiben a megrendelt termék kézbesítése Önnek, mint Vásárlónak felróható okból sikertelen volt a kiszállítási határidőben, úgy a Futárszolgálat a megrendelt terméket visszaszállítja a raktárba. Ebben az esetben az újbóli kiszállítás érdekében fel kell vennie velünk a kapcsolatot, illetve az újbóli kiszállítás költségeit meg kell fizetnie részünkre, akkor is, ha a kiszállítás eredendően ingyenes volt. Csak akkor tudjuk átadni Önnek a megrendelését, ha rendezi a felmerült fenti költségeket, annak hiányában jogosultak vagyunk visszatartani a megrendelt terméket a költségek rendezéséig. Amennyiben visszamondja a megrendelését vagy 5 nap eltelik, anélkül, hogy a megrendelését átvenné, úgy a megrendelt terméket szabadkészletre vesszük és az ismét eladhatónak fog minősülni.


A házhozszállítás során a Futárszolgálat (Üzletünkben történő személyes átvétel során munkatársunk) jogosult meggyőződni az Ön, mint Vásárló személyazonosságáról, illetve megbízott eljárása esetén az Ő személyazonosságáról. A megbízott eljárásáért Vásárlóként Ön felel. Amennyiben az átvevő személy nem igazolja a felhívásra személyazonosságát, a Futárszolgálat (Üzletünkben történő személyes átvétel során munkatársunk) jogosult a megrendelt termék átadását megtagadni és visszaszállítani részünkre. Az ismételt kézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárlóként Ön viseli.


Az átvevő személynek minden esetben olvashatóan szükséges aláírnia kiszállításkor a szállítólevelet.


A megrendelt termék kiszállításakor Ön köteles a megrendelt termék minőségéről és mennyiségéről meggyőződni, valamint köteles azt tételesen ellenőrizni, ugyanis az átvételt követően a Futárszolgálat távozása után nem áll módunkban utólag mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni, mivel a kiszállítást követően jelzett hibák eredete és keletkezési ideje utólag nem rekonstruálható (ide nem értve jelen ÁSZF elállás, szavatosság, jótállás pontjában foglaltakat).


Amennyiben a kiszállított terméket a szállítólevél aláírásával Ön átveszi, úgy elismeri, hogy Szolgáltatóként hiánytalanul és sérülésmentesen, szerződésszerűen teljesítettük a megrendelést. Hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén Ön köteles a Futárszolgálat részére szállítólevelet, mint átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a megrendelt termék nem hagyható Önnél.


Amennyiben Ön a megrendelés átvétele közben a termék hibáját, hiányosságát vagy több termék megrendelése esetén valamely termék hiányát észleli, úgy köteles azt haladéktalanul jelezni a Futárszolgálatnak, valamint a Szolgáltatónak és a hibáról fényképfelvételt készíteni. Amennyiben a csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, köteles erről a Futárszolgálattal részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvenni. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk!


Tájékoztatjuk, hogy Magyarországon kívüli címre csak egyedileg egyeztett megrendelés esetén szállítunk.


A jelenleg fennálló orosz-ukrán háborúra és járványhelyzetre tekintettel fenntartjuk a szállítási feltételek változtatásának jogát. Amennyiben Magyarország Kormányának járványügyi előírásaira, illetve egyéb rendelkezésére figyelemmel vagy a háborús helyzet miatt kialakult ellátási problémák miatt a megrendelést nem tudjuk a vállaltak szerint teljesíteni, haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein.


5. ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS


5.1. Elállási jog


   5.1.1. Fogyasztó esetén


Amennyiben Ön Vásárlóként a Ptk. 8. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján megilleti a megrendeléstől való elállás joga akként, hogy az elállás jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időben, valamint a termék átvételét követő 14 napon belül is. Az elállási jog raktáron nem lévő, egyedileg megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok lemondása nem lehetséges.


Fogyasztónak minősülő Vásárlóként több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet az elállási jogával.


Amennyiben fogyasztónak minősülő Vásárlóként Ön elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni nekünk a flexovit@flexovit.hu e-mail címre vagy a 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. levelezési címünkre. Az elállási jog gyakorlásához használható a jelen ÁSZF 2. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat minta tartalma is. Itt a hiányzó adatokat a Vásárlónak kell kitölteni és megküldeni részünkre a lentiek szerint.


Az elállási nyilatkozat akkor minősül határidőben megtettnek, ha 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldésre kerül a fenti valamely elérhetőségünkre. Postai úton történő küldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidőszámítás szempontjából. Kiemeljük, hogy a postai úton megküldött elállási nyilatkozatot ajánlott küldeményként szükséges postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.


Önt, mint fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolta. Mi mindkét esetben haladéktalanul e-mailben visszaigazoljuk az elállási nyilatkozat megérkezését.


Elállás esetén Ön fogyasztóként köteles a megrendelt terméket – amennyiben az már átadásra/kiszállításra került Önnek – részünkre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni raktárunkba a 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. címre.


A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldésre kerül a termék (postára adás vagy a megrendelt futárnak átadás). A visszaküldés költsége Önt terheli fogyasztóként a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli Önt, mint fogyasztót.


Elállás esetén legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által, mint fogyasztó által megfizetett vételárat. Ha a Vásárlóként Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, úgy nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Fontos, hogy jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapjuk a terméket.


A visszatérítés során a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal megegyező módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez Ön kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli Önt.


Ön kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


5.1.2. Cég esetén


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Ptk. 8. § (1) bekezdés 4. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozásnak minősül (ideértve az egyéni vállalkozókat is), azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, úgy Önt nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a elállás joga. Hibás teljesítésünk esetén vállalkozásként a Kellékszavatosság pontban rögzítettek szerint érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Az elállási jog raktáron nem lévő, egyedileg megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok lemondása nem lehetséges.


5.2. Jótállás


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének (különösen a 3., 4., 5., 13., 24. pontjai) alapján, amennyiben Ön fogyasztóként vásárol a Webshopunkban, úgy kötelező jótállási kötelezettség tejed ki az alábbi termékekre:


  - gázkészülékek (így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa);


  - motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök (így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró);  -  motoros kézi szerszámok (így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu);


  -  világítástechnikai termékek (így különösen lámpatest, fényforrás);


  -  mérőműszerek, generátorok, tápegységek;


  -  az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei;


  -  továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének meghatározott minden egyéb termék, amennyiben az a Webshopban elérhető.


A kötelező jótállási kötelezettség az alábbiak szerint alakul:


a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,


b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,


c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.


Azon termékekre, amelyeknek az eladási ára nem éri el a 10.000 forintot, azokra nem vonatkozik a fenti jogszabály szerinti jótállási kötelezettségünk. Szolgáltatóként a kötelező jótálláson felül további önkéntes jótállást nem vállalunk.


A jogszabály szerinti jótállási kötelezettségünk azt jelenti, hogy kötelesek vagyunk a fenti jótállási határidőben helytállni a fogyasztó felé a hibás teljesítésért.


A fenti jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
Hikoki gépeknél  a kötelező jótálláson felüli gyártói jótállásra itt tud regisztrálni: https://www.hikoki-powertools.hu/hu/garancia


Ez alól kivételt jelent, amikor a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem lehetett használni.Kötelezettségünk alól csak akkor mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben: -  szakszerűtlen összeszerelés (nem az összeszerelési/használati útmutatónak megfelelően);


   -  utólagos szándékos vagy súlyosan gondatlan rongálás;


  -  nem rendeltetésszerű használat (nem az összeszerelési/használati útmutatónak megfelelően) vagy.   - nem rendeltetésszerű tárolás, kezelés
.Kiemeljük, hogy nem rendeltetésszerű a használat a vízpumpák esetén, ha azt a Vásárló szárazon működteti. A vízpumpákat tilos szárazon működtetni!


Kiemeljük továbbá, hogy villanymotorra vizes vágógépbe való beépítését kizárólag saját telephelyünkön mi végezzük. Amennyiben Ön ezzel ellenétesen saját maga végzi el a beüzemelést, vagy más személyt (jogi személyt/természetes személyt) bíz meg a beüzemeléssel úgy a szakszerűtlen összeszerelésre tekintettel nem terhel minket jótállási kötelezettség.


Tájékoztatjuk, hogy a jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztó részére történő átadásának napja vagy amennyiben az üzembe helyezést Szolgáltatóként mi (vagy megbízottunk) végezzük, úgy az üzembe helyezés napja.   Ha a fogyasztó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.


Amennyiben a jótállás kérése helytálló, úgy fogyasztó kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, úgy a javítás lehetősége kérhető. Ezeken felül pedig igényelhető az árleszállítás, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére, sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 3 munkanapon belül érvényesíti fogyasztó csereigényét, kötelesek vagyunk a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


A kijavítás iránti igényt fogyasztó választása szerint mindenkori székhelyünkön, esetlegesen telephelyünkön, fióktelepünkön, illetve a jótállási jegyen általunk feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.


Ha a jótállási időtartam alatt a termék javítását első alkalommal kéri a fogyasztó és részünkről (Hikoki és Metabo termékek esetén a beszállító részéről) megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, - fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - kötelesek vagyunk a terméket 8 napon belül kicserélni, illetve, ha erre nincs lehetőség, kötelesek vagyunk a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - valamint, ha fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a mi költségünkre kijavítani vagy mással kijavíttatni, kötelesek vagyunk a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


Tájékoztatjuk, hogy a kijavításról annak technikai részleteiről minden esetben az érintett termék beszállítója dönt, és ad tájékoztatást, amelyet Szolgáltatóként továbbítunk a fogyasztó felé. Rögzítjük, hogy Hikoki termékek esetén a beszállító a negyedik alkalommal történő javítást is soron kívül vállalja.


Ha a termék kijavítására a kijavítási igénye részünkre történő közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - kötelesek vagyunk a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


A vételárat minden esetben a fogyasztó által bemutatott vételár megfizetését igazoló, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti számla vagy nyugta felmutatása ellenében tudjuk visszatéríteni.


A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Szolgáltatóként mi, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.


Tájékoztatjuk, hogy a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatjuk. Az elektronikus jótállási jegyet kötelesek vagyunk legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon átadni. Jelezzük, hogy jogosultak vagyunk az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában is a rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntethetjük meg, vagyis a letöltési cím elérhetőségét biztosítanunk kell. Papíralapon átadott jótállási jegy esetén kötelesek vagyunk az a termékkel együtt olyan formában rendelkezésre bocsátani, hogy a tartalmának olvashatósága a jótállási határidő végéig biztosítva legyen.


Ajótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a velünk szemben.


Kiemeljük, hogy a jelen jótállás pontban foglaltak kizárólag fogyasztóként történő megrendelések leadása esetén érvényesíthetőek.


Jótállási igényét fogyasztóként Honlapunkon a „Kapcsolat” menüponton belüli felület kitöltésével, vagy a flexovit@flexovit.hu  e-mail címre, illetve a 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. levelezési címünkre küldött írásbeli nyilatkozatával tudja jelezni részünkre.


5.3. Szavatosság


Szavatossági igényét Vásárlóként Honlapunkon a „Kapcsolat” menüponton belüli felület kitöltésével, vagy a flexovit@flexovit.hu  e-mail címre, illetve a 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. levelezési címünkre küldött írásbeli nyilatkozatával tudja jelezni részünkre.


Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő Vásárló, úgy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a alapján jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni a bejelentett garanciális igényéről. A felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul a rendelkezésére bocsátjuk. A felvett jegyzőkönyvet a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében felvételétől számított 3 évig kötelesek vagyunk megőrizni.


A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, ha a kijavítást vagy a kicserélést tizenöt napot meghaladóan tudjuk elvégezni, akkor kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Ezen tájékoztatást előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton is megtehetjük.


Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatosági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok a fogyasztót a Szavatosság részben feltüntetett jogosultságoktól függetlenül is megilletik.


Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban az így kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozóan kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető..


  5.3.1. KellékszavatosságHibás teljesítésünk esetén Vásárlóként a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet velünk, mint Szolgáltatóval szemben.


Tájékoztatjuk, hogy csak akkor áll fenn hibás teljesítésünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ennek megfelelően kiemeljük, hogy nem teljesítünk hibásan, ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett (jelen Kellékszavatosság pontban szabályozottara is tekintettel) különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:


   -   utólagos szándékos vagy súlyosan gondatlan rongálás;.


   -   nem rendeltetésszerű tárolás, kezelés.


Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


  - kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy számunkra más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;


  - ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségünkre kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Az Ön által választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önnek kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot Szolgáltatóként.


Vásárlóként Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait önálló jogként már nem érvényesítheti.


Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.


A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének értelmében ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az áru szerződésszerű teljesítését követő 1 éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy a hiba oka fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem vagyunk kötelesek a fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


 -  Cégekre vonatkozó különös rendelkezések


Kiemeljük, hogy amennyiben Ön, mint Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy kellékszavatossági igényét az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti, hibás teljesítési vélelem a vállalkozásokat nem illeti meg.


  5.3.2. Termékszavatosság


A termékszavatossági igényét a fogyasztó kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja és termék hibáját fogyasztónak kell bizonyítania.


Amennyiben nem minősül fogyasztónak a Vásárló, úgy termékszavatossági igényt nem érvényesíthet.


Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét Vásárlóként a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.


A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


  -  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba;.


 -  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy


 -   a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


6. KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAINK

Az alábbi közösségi média felületeken Szolgáltatóként a következő oldalakat üzemeltetjük:


  -   Facebook oldal, a következő elérhetőségen: https://www.facebook.com/flexovit.hungaria.kft  (a továbbiakban: „Facebook oldal”)


 -  és Instagram oldal, a következő elérhetőségen: https://www.instagram.com/flexovit.hu/ (a továbbiakban: „Instagram oldal”)


(Facebook és Instagram oldalunk a továbbiakban együttesen: „Közösségi oldalaink”)


A Közösségi oldalainkon szakmai bejegyzéseinkkel, szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos tájékoztatásokat, képeket teszünk közzé, valamint, ha ellátogat Közösségi oldalainkra, véleményét is elmondhatja termékeinkről, illetve üzenetet is küldhet nekünk.


Facebook oldalunkra „Tetszik” gombra, míg az Instagram oldalunkra a „Követem” gombra kattintással lehet feliratkozni.


 a)  Szolgáltatóként elengedhetetlennek tartjuk, hogy a jogszabályoknak és a Facebook oldalunk esetén a Facebook Közösségi Alapelveinek és Felhasználási Feltételeknek, Instagram oldalunk esetén az Instagram Közösségi irányelveinek és Felhasználási Feltételeinek megfelelően működjünk, így a Közösségi oldalaink látogatójaként szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket és alapelveket és szabályokat betartania.


A Facebook Közösségi Alapelvei itt, a Felhasználási Feltételek pedig itt érhetőek el.


Az Instagram Közösségi irányelvei itt, a Felhasználási Feltételei pedig itt ismerhetők meg:


A Közösségi oldalaink használatával a fent hivatkozott feltételek, irányelvek és alapelvek tartalmát Ön tudomásul veszi és egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezekben rögzített magatartási követelményeket. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a magatartási követelmények megsértése esetén a hivatkozott dokumentumokban foglalt következményeket alkalmazhatjuk, illetve jogi úton is érvényesíthetjük jogainkat jogaink megóvása érdekében.


Szolgáltatóként nem tűrjük többek között:


  -   a becsületcsorbító kifejezéseket;


  -   a rágalmazásokat;


  -   a jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulásokat és


  -   az emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását.


A fenti pontok megsértése esetén jogosultak vagyunk a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén a Közösségi oldalunk látogatóját jelenteni a Facebook vagy Instagram számára és jogi lépéseket megtenni.


Amennyiben a Közösségi oldalaink látogatójaként kifogásolható tartalmat észlel Közösségi oldalainkon, köteles azt haladéktalanul jelezni nekünk. Ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, jogosultak vagyunk az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


  b)  A Közösségi oldalainkon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak, ezen tartalmaknak kizárólag a magáncélú felhasználása engedélyezett.

A Közösségi oldalaink látogatójaként Ön tudomásul veszi, hogy a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés a szerzői jogaink megsértésének minősül és büntető-, illetve polgári jogi következményeket vonhat maga után.7. KAPCSOLATA Honlapon megadott elérhetőségeink bármelyikén Ön felveheti velünk a kapcsolatot.


Ezen felül üzenetet is tud küldeni nekünk a „Kapcsolat” menüponton belül elérhető felület kitöltésével. Az üzenet elküldéséhez szükséges megadnia a nevét, e-mail címét és telefonszámát, az üzenetet, valamint a termék cikkszámát a megrendelés beazonosíthatóságának megkönnyítése érdekében. Az üzenet elküldéséhez, szükséges elfogadnia az Adatkezelési tájékoztatónkat, illetve szükséges hozzájárulását adnia a személyes adatainak kezeléséhez.


8. HÍRLEVÉL
Szolgáltatóként lehetőséget biztosítunk arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. A feliratkozóként a hírleveleinkből rendszeres időközönként különböző többletinformációkhoz juthat hozzá termékeink, szolgáltatásaink kapcsán. A hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges elfogadnia az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát is.


Feliratkozni a regisztráció során a regisztrációs felületen, későbbiekben a felhasználói fiókodban a „Hírlevél” menüpontban vagy a megrendelés során tud. A hírlevélről leiratkozni a „Hírlevél” menüpontban, illetve a hírlevél alján található leiratkozó linken keresztül tud.


9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK9.1. Panaszkezelés
Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezései szerint, Vásárlóként a termékeinkkel vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeinken írásban, elektronikusan vagy szóban előterjesztheti, azzal, hogy szóbeli panasz esetén azt a telefonszám mellett feltüntetett időintervallumban tudja megtenni:


Név: Flexovit Hungária Kft.
Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefonszám: +36-62/462-949, Hétfő-Csütörtök 7:30-16:30, Péntek 07:30-15:15


Fontos, hogy panasz esetén az Fgytv. rendelkezései alapján járunk el, így a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az Fgytv. rendelkezései szerint átadjuk Önnek. Levelezési címünkre vagy e-mail elérhetőségünkre megküldött panasz esetén, az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgáljuk és érdemben megválaszoljuk, továbbá intézkedünk arról, hogy a válaszunk eljusson Önhöz. Ha a panaszát elutasítjuk, álláspontunkról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszunkban, indoklásunkkal együtt tájékoztatjuk Önt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát kötelesek vagyunk az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése értelmében 3 évig megőrizni.


Cégként Ön a Kapcsolat pontban meghatározottak szerint tudja felvenni velünk a kapcsolatot és jelezni észrevételeit.


9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségekAmennyiben a fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket lehet igénybe venni:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhat. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Fogyasztónak minősülő vállalkozás).


A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:


Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.huA fogyasztó lakóhelye/székhelye alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmét, hogy a békéltető testületek elérhetőségi információi, illetve az elnök személye rövid időközönként változhat - különös tekintettel a veszélyhelyzetre -, így mindenképp javasoljuk, hogy ellenőrizze a békéltető testület aktuális elérhetőségi információit a békéltető testület honlapján. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és a fogyasztóval együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.


A jelen ÁSZF szerint kötött online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén fogyasztóként az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvita elektronikusan is rendezhető az itt elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, mint a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak beregisztrálni, hiánytalanul kitölteni egy kérelmet, majd elektronikusan beküldeni a békéltető testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (honlap) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.


Bírósági eljárás: A fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint van lehetőség.


10. FELELŐSSÉG.


Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy azokat kizárólag a saját kockázatára használja, valamint elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá nem felelünk, ha az internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatt a szolgáltatásunk kimarad, akadozik.


Kizárunk minden felelősséget az Ön által tanúsított magatartásokért, Felhasználóként köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálatásaink használata során, ideértve a Közösségi oldalaink használatát, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett módon ne sértse. Saját magatartásáért Ön felel.


Az Ön által szolgáltatásaink használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például a Közösségi oldalainkon), jogosultak vagyunk ellenőrizni, de ez nem kötelezettségünk. A közzétett tartalmak tekintetében jogosultak vagyunk, de nem vagyunk kötelesek jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat mi nem ellenőrizzük, azok valódiságáért és helyességéért Ön felel. Nem vagyunk felelősek azért, ha valóságnak nem megfelelő vagy hibás, téves, hamis adatokat ad meg részünkre, az abból eredő károkért Ön felel.


Vásárlóként köteles gondoskodni arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím és telefonszám működőképes legyen, valamint amennyiben valamely oknál fogva adataiban változás áll be, köteles azok módosításáról intézkedni. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltatóként nem terhel minket felelősség.


Tájékoztatjuk, hogy a Honlap és a Közösségi oldalaink olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.


Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.


Amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni nekünk. Ha a jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, jogosultak vagyunk az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


Javasoljuk, hogy a felhasználói fiókjának jelszavát rendszeresen módosítsa és azt senkinek ne adja ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó elvesztéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Az e-mail cím és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség Önt terheli. Ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Teljes körű felelősség terheli Önt a belépési azonosító és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket adataidnak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Nem vagyunk felelősségre vonhatóak a belépési azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.


Szolgáltatóként nem felelünk azért, ha az Ön vagy képviseletedben eljáró személy (meghatalmazott, alkalmazott, kivitelező, stb.) nem megfelelő terméket rendel vagy téves rendelést ad le Webshopunkban és ebből eredően Önnek kára keletkezik.


Szolgáltatóként nem felelünk továbbá az Ön vagy képviseletedben eljáró személy (meghatalmazott, alkalmazott, kivitelező, stb.) által okozott hibáért, így különösen a rendeltetésszerű használat során fellépő sérülések következtében beálló értékcsökkenésért, szándékos károkozásért, hanyag kezelésért, nem megfelelő környezetben való rendeltetésellenes használatért, az általunk vagy a gyártó által adott használati utasítás be nem tartásáért, helytelen használatért, nem megfelelő üzembe helyezésért, javításért.


Szolgáltatóként szerződésszegés esetén Önnel szemben kizárólag az előrelátható kárért felelünk. A kár előrelátható, amennyiben egyértelmű következménye az általunk tanúsított magatartásnak. Az előreláthatóságnak a szerződéskötéskor kell fennállnia.


Felelősségünket a fentieken túlmenően a leszállított hibás termék nettó vételárának összegéig korlátozzuk.


Szolgáltatóként a kötelező jogszabályi előírásokon és a jelen ÁSZF rendelkezésein túl semmilyen további jótállást, szavatosságot nem vállalunk a megrendelt termékre. Ezen felül Szolgáltatóként kizárjuk különösen arra vonatkozó felelősségünket, hogy a megvásárolt termék az Ön által kívánt célra alkalmas-e.


11. VIS MAIORSzolgáltatóként nem felelünk az Önt, mint Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely hatókörünkön kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).


Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot, stb.). Nem vagyunk felelősek a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események közreműködőinket (alvállalkozóinkat) hátráltatják vagy akadályozzák. A vis maior esemény bekövetkezte esetén haladéktalanul írásban tájékoztatjuk az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségein. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett Fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak. Törekszünk arra, hogy a megrendelt termékek ésszerű időn belül eljussanak Önhöz. Amennyiben a szállítás az érdekkörünkön kívüli esemény (vis maior) miatt nem teljesül, tájékoztatjuk Önt a kiszállítás várható új időpontjáról a megadott elérhetőségein.


A koronavírus (COVID-19) járványra, illetve az orosz-ukrán háborúra figyelemmel tájékoztatjuk Önt, hogy mivel a koronavírus, illetve az orosz-ukrán háború kereskedelmi forgalomra, az üzletmenetünkre, munkaszervezésünkre gyakorolt hatása rövid időközönként változik, illetve arra Szolgáltatóként semmilyen ráhatásunk nincsen, így az ilyen okból eredő késedelemért, illetve esetleges részben vagy egészben történő meghiúsulásért eredő felelősségünket teljes egészében kizárjuk. Ön a koronavírussal, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos tájékoztatásunkat jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. Szolgáltatóként egyeztetéseket folytatunk Önnel a késedelemből, meghiúsulásból eredő következmények csökkentése, kiküszöbölése, esetleges megoldások kidolgozása céljából a megadott elérhetőségein.


12. SZERZŐI JOGOK


A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.


Szolgáltatóként fenntartjuk minden jogunkat szolgáltatásunknak minden elemére, különös tekintettel a https://flexshop.hu/ domain nevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az adatbázisunknak kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szolgáltatóként külön engedélyt adunk.


Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az általunk rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisunkat módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


13. ADATVÉDELEM


Szolgáltatóként a Felhasználók személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük. Kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeljük a személyes adatokat. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónk rendelkezik: https://flexshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato.


A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://flexshop.hu/cookie-tajekoztato.14. TULAJDONJOG FENNTARTÁS


Tájékoztatjuk, hogy a teljes vételár (beleértve a járulékos költségek) kifizetéséig a megrendelt termék tulajdonjogát fenntartjuk. A termék tulajdonjoga a megrendelés végösszegének Szolgáltató részére történő beérkezésével száll át Önre, mint Vásárlóra. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, Ön felelősséggel tartozik irányunkba mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.


Tájékoztatjuk, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.


Nem minősül valamely jogról való lemondásnak, ha valamely Vásárlói kötelezettségszegéséből eredő jogunkat vagy igényünket Önnel szemben nem vagy nem azonnal érvényesítjük.


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók, azaz a megrendelésekre a megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, mely változásokról a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit, és a módosított ÁSZF elérhetőségét, valamint a módosítás hatályba lépésének napját is. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel szemben az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.


Nem vonatkozik a 30 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigálunk, vagy olyan pontosításokat eszközölünk, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha saját magunkra, mint Szolgáltatóra vonatkozó adatot korrigálunk. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. Felhasználóként Ön mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.


1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek


1. Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu3. Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu5. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu7. Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma:(52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu10. Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.
Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba
Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu13. Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu14. Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Koncz Pál
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

15. Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu17. Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu18. Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu19. Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)
Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu20. Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu

2. sz. melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozat-mintaKizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.Vállalkozás adatai:


Név: Flexovit Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében.


Megrendelés száma:    ……………………………………………………….


Termék cikkszáma:    ……………………………………………………….


Termék átvételének időpontja/ Szerződéskötés időpontja:


A fogyasztó neve:    ……………………………………………………….


A fogyasztó címe:    ……………………………………………………….


Kérjük, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adja, úgy adja meg a lenti elérhetőségeit, hogy könnyebben felvehessük önnel a kapcsolatot. A lenti elérhetőségi adatok megadásának mellőzése Önre semmilyen következménnyel nem jár.


A fogyasztó e-mail címe:     ……………………………………………………….


A fogyasztó telefonszáma: ……………………………………………………….


……………………………………..

Nyilatkozó aláírása2. sz. melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta letölthető itt.